Firma a fost infiintata in anul 1993 cu capital integral privat cu un asociat unic in persoana Dlui. ing. ION GHEORGHE.Cele 140 de persoane angajate ( ingineri , maistri , muncitori calificati ) au o buna pregatire profesionala si o vasta experienta acumulata in decursul anilor de activitate.

Domenii de activitate:
1.Confectii si constructii metalice
2.Utilaje si piese de schimb pentru industrie
3.Producerea si distribuirea oxigenului tehnic
4.Operatiuni de montaj